Regels voor de opening van het Zwembad

Tijdelijke

Veiligheidsregels voor zwemmers (bezoekers) Zwembad Dukenburg

De in document opgenomen regels, voorschriften, aanwijzingen of overige bepalingen zijn aanvullingen op het huishoudelijk reglement en overige door Stichting Zwembad Dukenburg gehanteerde documenten. Deze aanvullingen zullen waar deze conflicterend zijn met bestaande regels de bestaande regels vervangen.

M.a.w. de in deze tekst opgenomen regels gaan voor alle andere bestaande regels.

Deze regels treden op zondag 10 mei 2020 om 18:00 uur in werking en gelden in ieder geval, in deze of aangepaste versie, tot 1 september 2020.

De werking van deze regels blijft gelden totdat er aanpassingen in het beleid vanuit de overheid, aanpassingen (versoepeling of verscherping) mogelijk maken.

Uiteraard hebben de aangepaste regels te maken met ons aller veiligheid. Hierbij zijn een aantal richtlijnen aangegeven waaraan een ieder zich dient te houden maar ook nog een aantal specifieke richtlijnen voor het gebruik van Zwembaden.

 

Algemene regels:

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 1. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
 2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is2;
 3. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes3;
 5. Schud geen handen.
 6. Was regelmatig je handen, minimaal 20 seconden.

 

Extra regels voor het Zwembad

 

Voorbereiding Thuis

 

 1. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar de douche en het toilet;

(Toiletbezoek in het zwembad moet zoveel mogelijk vermeden worden. Maakt u toch gebruik van het toilet in het Zwembad dan gelijk melden aan zwembadmedewerker)

 1. Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding.

(Voor het zwemmen kan er geen gebruik gemaakt worden van de kleedruimtes of wisselcabines. Omkleden gebeurd op 1,5 m onderlinge afstand in de openbare ruimte. Schoenengang en voorstukje bij wisselcabines)

Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen.

 1. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;

 

 

Betreding Zwembad

 1. Maximaal 30 personen in de zwemzaal inclusief personeel

(afhankelijk van de activiteit en het animo kan het zijn dat u zich vooraf aan moet melden om teleurstelling te voorkomen. Vol is vol en we mogen en kunnen geen uitzonderingen maken).

 1. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;. (medewerkers zwembad Dukenburg)
 2. Houdt 1,5m. afstand niet alleen bij de receptie , maar ook bij het omkleden en in het water.
 3. Houdt u aan de aangeven looproute en houd er rekening mee dat u misschien even moet wachten.
 4. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel)
 5. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
 6. Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 7. Vermijd het aanraken van je gezicht;

 

Tijdens het zwemmen

Ook tijdens het zwemmen geld dat we de 1,5m. in stand moeten houden. Om dit te kunnen waarborgen gelden vooralsnog de volgende regels.

 

Banenzwemmen:

Het zwembad wordt ingedeeld middels lijnen. Waarbij een verplichte zwemrichting wordt aangegeven.

 

Aangezien we 1,5m afstand van elkaar moeten houden heeft dit gevolgen. Per zwemmer zullen we uitgaan van ongeveer 4 m p/p. in de lengte en de baan breedte. Bad is 25 m. lang dat komt dus neer op 25:4= maximaal 6 personen per baan.

 

We verdelen het bad dusdanig dat we 2 mogelijkheden hebben om heen te zwemmen en 2 om terug te zwemmen. Ga je in baan 1 heen dan moet je terug in baan 2. Betreft 2 banen dus 12 zwemmers. En dit x 2 is maximaal 24 personen van 12 jaar of ouder in het diepe bassin.

 

Inhalen is niet toegestaan het tempo zal dus aan elkaar moeten worden aangepast. Hetgeen erop neerkomt dat de langzaamste zwemmer in een baan het tempo bepaald. Dit is moeilijk en vervelend.

Het zal dan tevens ook duidelijk zijn dat er niet gestopt kan worden om een praatje te houden. Maar ook dat er tijdens het zwemmen geen ruimte is om met 2 personen naast elkaar te gaan zwemmen.

Het sociale recreatieve banenzwemmen op maandag- en donderdagavond, het dameszwemmen op woensdagavond valt ook onder deze regels.

 

Groepsactiviteiten

Ook voor Aquasporten en SAF lessen geld de 1,5m regeling. Dit houdt in dat er maar een beperkt aantal van 15 deelnemers mogelijk is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemlessen tot en met 12 jaar

 1. De zweminstructeur geeft les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen, bij voorkeur vanaf de kant;
 2. Er mag bij zwemlessen maximaal 1 ouder/begeleider per kind in de badinrichting aanwezig zijn. Ouder/begeleider heeft geen toegang tot de zwemzaal;
 3. Toegang ouders/begeleider in het complex kan alleen als de omgevingsruimte van de badinrichting dit toelaat. Hierbij dient de 1,5 meterrichtlijn in acht te worden genomen;
 4. Bij aankomst bij de badinrichting hebben kinderen de zwemkleding al aan De onder de gewone kleding. De kinderen kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen;
 5. Ouders/begeleiders en kinderen houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere ouders/begeleiders.

 

Zwemles vanaf 12 jaar

 1. De zweminstructeur geeft les op een afstand van minimaal 1,5 meter tot de deelnemers, bij voorkeur vanaf de kant;
 2. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben deelnemers de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen;
 3. Deelnemers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en elkaar.

 

 

Na het zwemmen

 1. Douchen doen we thuis
 2. De zwemmers kunnen gebruik maken van de wisselcabines. 2 routes en 16 wisselcabines.
 3. Na het zwemmen verlaat u zo snel mogelijk de accommodatie. Dus helaas geen tijd voor koffie en een praatje.
 4. Houd rekening met de 1,5 meter.

 

 

U ziet het heel veel regels en deze zijn zeker niet allemaal leuk. Maar de keuze is dit of niets.

De medewerkers van zwembad Dukenburg hebben opdracht om streng op de regels toe te zien. Discussie is niet mogelijk.

 

Mochten er gasten zijn die de aanwijzingen van onze medewerkers niet wensen op te volgen en daarmee de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en medewerkers in gevaar brengen dan luidt het protocol dat er gelijk gebeld gaat worden met de politie waarnaar er minimaal een lokaalverbod gaat gelden voor Zwembad Dukenburg van een jaar. Uiteraard worden de betaalde bedragen voor toegangskaarten en meerbaden kaarten of zwemlessen dan ook niet vergoed.

 

Om te zien of u alweer kunt gaan zwemmen. Verwijzen wij u naar de website of facebook.

Hierop zal uiterlijk dinsdag12 mei bekend worden gemaakt wat we weer kunnen gaan doen.Tot woensdag 13 mei zijn we in ieder geval nog gesloten.

 

Vanaf woensdag 13 mei zullen activiteiten gefaseerd worden opgestart.

 

Hierbij is het wel zo dat de reguliere zwemlessen vermoedelijk niet voor 1 juni zullen starten en mogelijk pas zelfs weer na 1 juli 2020.

 

Namens het bestuur van

Stichting Zwembad Dukenburg

 

Georg Dietrich

Bedrijfsleider

 

Bezoekadres

logo-small

Zwembad Dukenburg
Meijhorst 7041
6537 EP Nijmegen

Informatie

Telefoon (024)844 2348
info@zwembaddukenburg.nl

Route

Bus

Lijn 331 richting Weezenhof
Rijdt elke 30 minuten en stopt op 5 minuten loopafstand (300 meter) halte Meijhorst – Sporthal.
Lijn 6 richting Malvert
Rijdt elke 15 minuten en stopt na 17 minuten op halte Malvert – Orangerie.

Trein

Station Nijmegen Dukenburg ligt op ca. 3 km en 7 autominuten afstand. Elk half uur is er een (directe) busverbinding.

Openbaar vervoer:    9292ov

AUTO

Vanaf richting Venlo: volg de A73 en neem afrit 2 Nijmegen – Dukenburg. Volg rechts de van Boetbergweg / s104 en de van Apelterenweg en sla links af naar de Meijhorst. Bij het winkelcentrum houdt u links aan. U kunt gratis parkeren.

Vanaf richting Nijmegen/Beuningen: volg de A73 en neem (de E31) afrit 2 Nijmegen – Dukenburg. Volg links de van Boetbergweg / s104 en de van Apelterenweg sla links af naar de Meijhorst. Bij het winkelcentrum houdt u links aan. U kunt gratis parkeren.